تكمیل وجه

کاربر گرامی
در صورتی که شما قبلا از در طرح نوسازی ثبت نام نموده اید و زمان تحویل شما فرا رسیده است به منظور تكمیل وجه ثبت نامی خود اطلاعات زیر را وارد نمایید.
"مشتریان گرامی توجه فرمایید تا اطلاع ثانوی كلیه كشنده ها با تایر ایرانی تحویل داده خواهد شد."
کد پیگیری:
شماره موبایل:
 

با توجه به مصوبه اخیر هیئات وزیران به شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16 مبنی بر لزوم پرداخت ما به التفاوت ریالی برخی كالاهایی كه ارز آنها به صورت بانكی تامین شده است با نرخ ارز در بازار، این شركت مشغول بررسی تاثیر این مصوبه بر قیمت كالاهای خود می باشد. لذا آن دسته از مشتریان محترم كه نسبت به تكمیل وجه اقدام می نمایند با علم و آگاهی از این موضوع ممكن است مجددا مشمول تغییر قیمت گردند.